НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Online конференція 10-14.02.16

Модератори: Sergey, Administrator

Online конференція 10-14.02.16

Повідомлення Administrator » 09 лютого 2016, 12:40

Вітаємо усіх учасників та гостей з початком роботи онлайн конференції «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури»!
Обговорення статей триватиме з 10 лютого 2016 року до 14 лютого 2016 року.
Бажаємо приємного та плідного спілкування! :)

З повагою,
оргкомітет.

***********************************************************************************************************************************************
Поздравляем всех участников и гостей с началом работы онлайн конференции «Актуальные проблемы современной лингвистики и методики преподавания языка и литературы»!
Обсуждение статей продлится с 10 февраля 2016 года по 14 февраля 2016 года.
Желаем приятного и плодотворного общения! :)

С уважением,
оргкомитет.
Аватар користувача
Administrator
Адміністратор сайту
 
Повідомлення: 14
З нами з: 31 січня 2012, 14:53
Звідки: м. Житомир, Україна
Ім'я: Сергій
Прізвище: Гавриловський
Навчальний заклад: Навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка
e-mail: forum@nniif.org.ua

Re: Online конференція

Повідомлення Катерина Климова » 10 лютого 2016, 01:34

Автори - Гаращук Людмила Анатоліївна, Голубовська Ірина Владиславівна "Фоностилістичні засоби в українській та англійській мовах". Стаття відображає інтерес авторів до проблем фоностилістики в українській та англійській мовах. На наш погляд, автори цілком доречно починають виклад з проблеми евфонізації мови та об'єктивних і суб'єктивних її чинників. Потужними засобами увиразнення тексту і створення неповторних звукових образів-символів є алітерація, асонанс у творах українських та зарубіжних майстрів слова. Вдало дібрано ілюстративний матеріал - це імпонує. Стаття цікава і, беззаперечно, корисна як для філологів-науковців, так і для студентів, педагогів-словесників.
Катерина Климова
 

Re: Online конференція

Повідомлення Катерина Климова » 10 лютого 2016, 01:47

Автор статті - Шевцова Лариса Станіславівна "Використання лексичних вправ у процесі вивчення чеської мови".Матеріали викликають інтерес у площині порівняльного мовознавства, а також лінгводидактики. Посилаючись на авторитетні наукові джерела, автор наводить оптимальну і прозору класифікацію словниково-семантичних вправ, використання яких не тільки сприятиме розширенню активного словника в носія мови, а й занурить його у мовленнєву, комунікативну діяльність. Виклад матеріалу доступний та логічний. Стаття, що не викликає жодних сумнівів, цікава і змістово насичена.
Катерина Климова
 

Re: Online конференція

Повідомлення Тимошенко Н.С. » 10 лютого 2016, 02:22

Хочу подякувати Гирину Олегу Володимировичу за цікаву та змістовну статтю “Деграматикалізація в англійській мові як системне явище”. Автор доступно пояснив системність явища деграматикалізації на різних етапах розвитку англійській мові, а також визначив основні її напрями.
Тимошенко Н.С.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Тимошенко Н.С. » 10 лютого 2016, 03:04

Щира подяка за цікаву статтю “Мовленнєва соціалізація за допомогою дитячих віршів із збірки «Mother Goose Rhymes»” Котнюк Людмилі Григорівні. Цілком погоджуюся, що мовленнєва соціалізація дітей – це комунікативна діяльність, орієнтована на дітей, які набувають свій соціальний досвід через комунікацію. Тому важливо навчити дитину використовувати мову для досягнення певної мети. Для цього мама або інша людина, яка її замінює, повинна використовувати мовленнєві кліше та часто вживаних висловів за темами близького та зрозумілого дитині оточення, наприклад: привітання, подяка, звертання до дітей та дорослих людей тощо. Автор пропонує збірку англійської народної поезії «Матінки Гусині» («Mother Goose Rhymes»), яка є важливим ресурсом в підготовці дітей до життя у світі дорослих.
Тимошенко Н.С.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Щерба Наталія Сергіівна » 10 лютого 2016, 09:20

Відгук на публікацію канд. філол. наук, доцента Л. Г. Котнюк "Мовленнєва соціалізація за допомогою дитячих віршів із збірки «Mother Goose Rhymes»

Збірка «Mother Goose Rhymes» традиційно використовується вітчизняними педагогами у навчанні англійської мови дітей початкового етапу. Її матеріали сприяють розвитку в них (поміж інших можливостей) соціокультурної мовленнєвої компетенції, що є, безперечно, фактором, який сприяє розширенню їх мовної картини світу, а отже є внеском у процес соціалізації. Мені імпонує впорядкований опис навчально-виховного потенціалу збірки, запропонований шановним автором. Дякую за цікаві матеріали.
Щерба Наталія Сергіівна
 

Re: Online конференція

Повідомлення Шевцова Лариса » 10 лютого 2016, 09:56

Зацікавила стаття Гаращук Людмили Анатоліївни та Голубовської Ірини Владиславівни "Фоностилістичні засоби в українській та англійській мовах". Актуальність статті не викликає сумніву. Думаю, що така публікація буде особливо цікавою для студентів спеціальності "Українська мова та англійська мова". Матеріал дібрано цікавий, ознайомлення зі статтею значно збагатить викладачів та студентів. Викладений матеріал розширює можливості компаративного аналізу двох мов, сприяє чіткішому формуванню фонетичної картини світу. Бажаю успіху авторам статті та подальших наукових звершень.
Шевцова Лариса
 

Re: Online конференція

Повідомлення Шевцова Лариса » 10 лютого 2016, 10:04

Стаття Климової Катерини Яківни "Проблеми україномовного перекладу у площині діалогу культур: мовно-стилістичні поради М. Рильського" є особливо актуальною сьогодні, адже присвячена 120-річчю письменника. Викладений науковий матеріал цікавий, збагачує у літературному та мовному плані. Стаття стане у нагоді колегам-науковцям та студентам-філологам, а також усім, хто цікавиться цією темою. Вислювлюю автору статті подяку та бажаю наукових успіхів і надалі.
Шевцова Лариса
 

Re: Online конференція

Повідомлення Елла Мінцис » 10 лютого 2016, 11:32

У статті В.В. Жуковської "Функціонування абсолютної конструкції у сучасній англійській мові" представлений глибокий аналіз абсолютної конструкції . Наведені кількісні дані підьверджують широке її використання у різних писемних жанрах. Хотілься б підтвердити, що Absolute Participial Construction дуже часто зустрічається у художніх творах сучасних англійських та американських письменників. Підмети абсолютної конструкції утворюють різні семантичні групи. Найчиельніша з них група “Living Beings” (власні назви та займенники). Також зустрічаємо групи “Parts of the Body” (eyes, hair, face, heart, head, hand, finger, leg); “Feelings and Emotions” (anger, fear, curiosity, hope, hatred, irritation, affection); “Nature and Natural Phenomena” (trees, leaves, sun, rays); “Machines” (clock, computer, camera, engine, car); “Interior” (door, window, chair, rocker) та ін. Для досягнення певного стилістичного ефекту абсолютні конструкції часто супроводжуються такими тропами, як порівняння, метафора, гіпербола тощо. Наприклад: He stood with a take-it-or-leave-it attitude, hands behind his back, cigar projecting like an accusatory torpedo (Arthur Hailey).”They’re not mine,” Herrera said slowly, his anger building (John Grisham).
Елла Мінцис
 

Re: Online конференція

Повідомлення Елла Мінцис » 10 лютого 2016, 11:41

Стаття Ю.Б. Мінцис "Демінутивність з позиції теорії мовленнєвих актів" є цікавою з точки зору новизни проведеного дослідження зв’язку між демінутивами та іллокутивною спрямованістю мовленнєвих актів у англомовній прозі для дітей. Доведено, що демінутиви є вербальними модифікаторами іллокутивної сили мовленнєвого акту.
Елла Мінцис
 

Re: Online конференція

Повідомлення Щерба Наталія Сергіівна » 10 лютого 2016, 11:43

Відгук на публікацію канд. філол. наук, доцента І.М. Рудик "Соціально культурні складові інтерпретації мовчання".

Теза, що доводиться у статті (Інтерпретація мовчання як комунікативної дії залежить від типу культури, до якої належать співрозмовники), видається вірогідною, оскільки пояснює деякі відомі мені випадки порушення процесу міжкультурної комунікації в соціальних мережах і в особистому спілкуванні.
Шановна автор наводить твердження про те, що в колективістських культурах мовчання сприймається як результат самодисципліни, показник моральності, тобто визнання авторитету старшого тощо. У цьому зв'язку дуже цікавим видається питання про те, чи залежить інтерпретація мовчання як комунікативної дії лише від типу культури, чи також від духовно-релігійної приналежності співрозмовників.
Дуже дякую за цікаву статтю.
Щерба Наталія Сергіівна
 

Re: Online конференція

Повідомлення Ірина Голубовська » 10 лютого 2016, 12:00

З великим інтересом ознайомилася із статтею професора Климової Катерини Яківни "Проблеми українськомовного перекладу у площині діалогу культур: мовностилістичні поради Максима Рильського". Авторка звертає увагу на низку проблем, з якими стикається професійний перекладач: внутрішньої спорідненості та індивідуальності перекладача й автора оригіналу; мова перекладів наукових і публіцистичних текстів у порівнянні з художніми; мовні труднощі перекладу (рід іменників у мові оригіналу та українській; міжмовна омонімія, переклад фразеологізмів, форм звертання, варваризмів тощо). У своїй студії Катерина Яківна переконливо доводить, що творча спадщина видатного поета, перекладача, мовознавця і літературознавця Максима Рильського стала невід’ємною частиною наукового підґрунтя, на якому побудовано сучасні науки, зокрема теорія міжкультурної комунікації, з-поміж термінів якої виокремлюється діалог культур.
Ірина Голубовська
 

Re: Online конференція

Повідомлення Ірина Голубовська » 10 лютого 2016, 12:37

У своїй статті "Використання лексичних вправ у процесі вивчення чеської мови" Лариса Станіславівна Шевцова пропонує низку цікавих лексичних вправ, які можна використати під час вивчення чеської мови. Безсумнівно, систематична й послідовна робота в такому напрямку допоможе студентам краще опанувати чеську мову, розвиватиме їх словниковий запас, розширить їх світогляд, а також сприятиме ефективнішій міжкультурної комунікації.
Ірина Голубовська
 

Re: Online конференція

Повідомлення Гаращук Л.А. » 10 лютого 2016, 12:44

Щиро дякуємо, шановні колеги, за оцінку нашої скромної спроби здійснити міжпредметні зв'язки у царині фоностиилістики. Віримо, що співпраця кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики з кафедрою лінгвометодики та культури фахової мови має потужний потенціал.
Гаращук Л.А.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Ганна Апалат » 10 лютого 2016, 13:24

Дуже вдячна Рудик Ірині Миколаївні за статтю Соціально-культурні складові інтерпретації мовчання. Мене цікавить мовчання як мовленнєва тактика в текстах-інтерв'ю сучасної англомовної преси: там де його можно прослідкувати в текстах-інтерв'ю, мовчання є тактикою стратегіїї конфлікту (свідчить про небажання або нездатність інтерв'юера дати відповідь на запитання ).
Дуже зацікавив культурний аспект мовчання. Цікаво, до яких культур можливо віднести українську?
Ганна Апалат
 

Re: Online конференція

Повідомлення Ганна Апалат » 10 лютого 2016, 13:41

Велика подяка Матушевській Наталлі Володимирівні за статтю Мовна маніпуляція як різновид маніпулятивного впливу. Вивчення прихованого впливу є дійсно дуже актуальним. Особливо цікавим, на мою думку, є розкриття механізмів мовної маніпуляції в окремих дискурсах.
Ганна Апалат
 

Re: Online конференція

Повідомлення Ліна Смірнова » 10 лютого 2016, 14:17

В своїй статті "Формування рефлексивних умінь майбутніх учителів англійської мови" Алла Павлівна піднімає важливу педагогічну проблему формування рефлексії майбутнього фахівця. Прочитавши статтю, знову зазначила собі, що цій проблемі вкрай недостатньо приділяється уваги в процесі професійної підготовки вчителів, іноземної мови зокрема. Отже, запропоновані прийоми особистої та професійної рефлексії вважаю дієвими та дійсно вартими впровадження в навчальний процес. Дякую колего.
Ліна Смірнова
 

Re: Online конференція

Повідомлення Ліна Смірнова » 10 лютого 2016, 14:29

Шановна Наталія Сергіївна, вашу статтю "Можливості використання веб-квестів у підготовці майбутніх учителів до реалізації практичної мети навчання іноземної мови" прочитала з цікавістю, дякую вам. Вважаю, що ви запропонували та проаналізували конструктивний підхід не лише у формуванні інформаційно-комунікативної компетентності, а й у методиці навчання усного та писемного мовлення на сучасному етапі. Важливим моментом, на мою думку, є те, що веб-квести також націлені на стимулювання креативної складової особистісного розвитку учнів, студентів. Я зазначила "студентів", оскільки розглядаю можливість використання цього виду діяльності на 1-2-х курсах немовних факультетів як доцільну та продуктивну. Бажаю успіхів!
Ліна Смірнова
 

Re: Online конференція

Повідомлення Євченко В. В. » 10 лютого 2016, 15:23

Шановні колегі, всі доповіді, які запропоновані на конференцію, на мій погляд, дуже цікаві та мають наукову цінність, оскільки присвячені аналізу актуальних питань різних розділів сучасної лінгвістики. Особливо мою увагу привернули статті О. В. Гирина, В. В. Жуковської, Л. Г. Котнюк, Ю. М. Недзельської, Рудик І. М. В. О.Попижук, Н. С. Щерби. Цікавим вважаю підхід О. В. Гирина до процесу деграматикалізації деяких граматичних структур в історичному ракурсі та визначення основних напрямів її розвитку. Вважаю, що спроба розглядати деграматикалізацію як окремий процес є безумовним науковим внеском автора. Стаття В. В. Жуковської присвячена функціонуванню абсолютної конструкції с особливим типом вторинної предикації яка традиційно не визначалася як узуальна в сучасній англійській мові, але авторка, на мій погляд, переконливо доводить, що такі граматичні структури стають поширеним граматичним явищем в сучасній англійський мові, необмеженими сферою функціонування. Безумовно ці спостереження мають не тільки наукове значення, но також і практичний вагомий результат. З повагою до всіх.
Євченко В. В.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Нідзельська Ю. М » 10 лютого 2016, 15:33

Стаття, яка представлена Е. Є. Мінцис "Лінгвостилістичні особливості юридичного трилера (на матеріалі роману Джона Грішема"The Client")" викликає глибокий інтерес. Авторка підтримує точку зору О. Савочкіної щодо диференційних мовних ознак жанру юридичного трилера, а саме: стандартизованість на фоні юридичних термінів і кліше, емотивність, аргументованість, оцінюваність, напруженість, динамічність. Зокрема у межах статті розглянуто зміну негативної конотації юридичного терміну на позитивну. Е. Є. Мінцис зазначає, що експресивність аналізованого роману створюється за допомогою різних стилістичних засобів метафори (сленгової метафори), іронії, ідіом. У вказаній статті грунтовно проаналізовано ілюстративний матеріал, зроблено логічні висновки. Дякую. Нідзельська Ю.М.
Нідзельська Ю. М
 

Re: Online конференція

Повідомлення Нідзельська Ю. М. » 10 лютого 2016, 15:53

Авторка Матушевська Наталя Володимирівна представила статтю "Мовна маніпуляція як різновид маніпулятивного впливу", у якій підтримує думку про те, що маніпулювання є направленням в певному напрямку завдяки свідомому впливу, а маніпуляція є прихованим, ефективним способом дій, що дозволяє комусь отримати вигоду, досягти бажаного. До того ж, мовна маніпуляція виступає одним з найбільш ефективних важелів тиску на комуніканта. Н.В. зауважує, що нерідко під маніпуляцією імітується зацікавленість, чемність, врахування інтересів адресанта, робить висновок, що маніпуляціє є способом впливу на людей завдяки програмуванню їх поведінки. Отже, стаття викликає зацікавленість. Дякую Нідзельська Ю. М.
Нідзельська Ю. М.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Мінцис Юлія » 10 лютого 2016, 16:20

Автор статті - Кузьменко О.Ю. "Оцінка як прагматична категорія". Дослідження мовного явища, зокрема, демінутива, викликають все більшу зацікавленість у сучасній лінгвістиці. Прагматичний вимір демінутивів не обмежується лише денотативним і конотативним компонентами лексичного значення. Прагматична інтерпретація оцінки у вашому дослідженні є перспективною і вартою подальших досліджень. Дякую за цікаву статтю.
Мінцис Юлія
 

Re: Online конференція

Повідомлення Терещенко Валентина » 10 лютого 2016, 19:54

The article "Teaching Critical Thinking in the framework of the Argumentation Theory at Text-Based lessons for Learners of English" by Yevchenko V. is of a great interest in the focus of new approaches of teaching languages. Nowadays English speaking learners communicate in class not only for infomation, ideas, concepts necessary for academic success but they also communicate for social and intercultural purposes. While learning accuracy is surely important but speaking should be designed to promote fluency as well. Even if the level of the students is not high, the ability to be understood is greater than the need for accuracy in some situations. In this context the developing of critical thinking skills of the students is very helpful. I really appreciate the samples of tasks given by the author and which can be used at Text-Based lessons.
Терещенко Валентина
 

Re: Online конференція

Повідомлення Терещенко Валентина » 10 лютого 2016, 20:24

Стаття Щерби Н.С. "Можливості використання веб-квестів у підготовці майбутніх вчителів до реалізації практичної мети навчання іноземної мови" викликає велику зацікавленість, оскільки авторка чітко і логічно висвітлює питання, розкриває можливості використання веб-квестів в навчальному процесі, зазначає відмінні риси від проектів, подає класифікацію веб-квестів, демонструє їх використання на різних етапах вивчення іноземної мови з урахуванням вікових особливостей. Розділяю точку зору Наталії Сергіївни про те, що веб-квести розвивають критичне мислення учнів і дають можливість створити особистісні або цінні для суспільства продукти. Погоджуюсь з коментарем Ліни Смірнової про доцільність використання веб-квестів у роботі зі студентами.
Терещенко Валентина
 

Re: Online конференція

Повідомлення Елла Мінцис » 10 лютого 2016, 21:45

Дякую Ю.М. Нідзельській за відгук. Бажаю всім учасникам конференції подальших успіхів.
Елла Мінцис
 

Re: Online конференція

Повідомлення Гаращук Л.А. » 10 лютого 2016, 21:48

Публікація Климової Катерини Яківни "Проблеми україномовного перекладу у площині діалогу культур: мовно-стилістичні поради М. Рильського" та стаття Поліщук Людмили Петрівни "Професійна підготовка майбутніх перекладачів засобами інформаційно-комунікативних технологій" піднімають питання перекладу та фахової підготовки перекладачів, що є досить актуальним для ННІ іноземної філології.
Суспільна потреба у висококваліфікованих, конкурентоспроможних перекладачах-професіоналах зумовлює пошук і розроблення якісно нових підходів до їхньої професійної підготовки відповідно до світових стандартів.Не можна не погодитися з Людмилою Петрівною,що впровадження методів навчання із залученням інформаційних технологій хоча і вимагає певних матеріальних та організаційних затрат, проте сприяє підвищенню ефективності навчання студентів - майбутніх перекладачів. Але навчаючи молодь перекладу, слід використовувати надбання і українських фахівців у цій галузі. Уклінно дякуємо Климовій К.Я. за згадку про Максима Рильського, видатного поета, перекладача, мовознавця і літературознавця, творчим спадком якого обов'язково мають оволодіти майбутні перекладачі.
Гаращук Л.А.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Котнюк Л.Г. » 10 лютого 2016, 22:22

Зацікавилася статтею Жуковської В.В. «Функціонування абсолютної конструкції у сучасній англійській мові (на матеріалі Британського національного корпусу»
Проблематика абсолютних конструкцій не втрачає своєї актуальності і продовжує привертати увагу вчених-мовознавців. Лінгвістична багатогранність абсолютної конструкції ставить перед дослідниками низку питань, які потребують подальшого вивчення
Котнюк Л.Г.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Котнюк Л.Г. » 10 лютого 2016, 22:48

Зацікавилася статтею Євченко В.В. “Teaching Critical Thinking in the Framework of the Argumentation Theory at Text-based Lessons for Learners of English”. Стаття присвячена аналізу можливостей використання художнього тексту для формування критичного мислення в умовах аргументативного дискурсу. Робота з художнім текстом зорієнтована на визначення позиції головного героя та оцінювання висунутих ним аргументів, виявлення істинних та хибних аргументів, висвітлення свого бачення проблеми, аргументація й захист своєї позиції , своєї точки зору.
.
Котнюк Л.Г.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Комар О.С. » 10 лютого 2016, 23:08

Стаття Щерби Наталії Сергіївни «Можливості використання веб-квестів у підготовці майбутніх учителів до реалізації практичної мети навчання іноземної мови» надає цікавий та докладний опис застосування такого різновиду сучасних інтерактивних технологій як веб-квест, що поєднує проектну технологію навчання, програмований, груповий, комунікативний та проблемний методи. Сучасним учителям та викладачам неодмінно слід використовувати метод веб-квестів для розвитку пізнавальної активності учнів та студентів, вміння творчо виконувати поставлені завдання та критично мислити.
Комар О.С.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Комар О.С. » 10 лютого 2016, 23:10

У статті Смірнової Ліни Леонідівни «Методичні аспекти навчання перекладу на немовних факультетах» представлені практичні методи вдалої організації роботи з перекладом текстів певної тематичної групи на заняттях з іноземної мови; автор розглядає основні труднощі, які виникають у студентів у процесі даної навчальної діяльності та пропонує ефективні шляхи їх вирішення.
Комар О.С.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Роман » 11 лютого 2016, 14:50

Комментарий к статье О.В.Гирина "Деграмматикализация в английском языке как системное явление".
Существенным достоинством статьи считаю доказательство системности и регулярного проявления деграмматикализации на разных уровнях языковой системы. Такой подход к проблеме методологически оправдан, поскольку выявление устойчивых закономерностей в потоке изолированных языковых фактов всегда позволяет более полно раскрыть существенные признаки языкового явления, в частности деграмматикализации.
Тем не менее, у меня возникло несколько вопросов:
1.В Вашей статье среди типов деграмматикализации упоминается и переход неизменяемых служебных слов в полнозначные (must), и переход отдельных аффиксальных морфем в разряд корневых (isms), но выпадают из рассмотрения случаи деграмматикализации словоформ (корневая морфема + аффикс → новая лексема): works ('завод'), means ('средство'), glasses ('очки'), colours ('флаг'), premises ('вступительная часть'). Входят ли эти случаи в фокус Вашего исследования?
2.Не вижу достаточных оснований считать форму Future Indefinite в современном английском языке одним из проявлений деграмматикализации, поскольку сопутствующие ей модальные оттенки проявлялись уже на самых ранних этапах развития языка, она никогда не достигала такой степени грамматикализованности, как, например, формы перфекта. Более того, в силу таких модальных оттенков некоторые исследователи даже отрицают существование аналитической формы будущего времени. Затруднительно установить, когда у формы Will+инфинитив было больше сходства с модальным сказуемым - в прошлом или сейчас.
Роман
 

Re: Online конференція

Повідомлення Ірина Рудик » 11 лютого 2016, 17:33

Шановна Ганно Павлівно, дякую за інтерес до статті! Стосовно приналежності української культури до одного з типів, про які йдеться в дослідженні, вважаю, що ми -- класичне колективістське суспільство. За Гаррі Тріандісом, колективістська культура традиційно формується в суспільствах, члени яких займаються сільським господарством. Крім того, безперечним є той факт, що носіям української культури притаманні риси колективістського характеру: перевага групових пріоритетів, стриманість, сором’язливість, надмірна чутливість до критики, скупість у похвалі.

Водночас, мушу висловити припущення про те, що сучасні глобалізаційні процеси, по-перше, розмивають цивілізаційні відмінності між типами культур, а по-друге, здебільшого просувають індивідуалістичні цінності.
Ірина Рудик
 

Re: Online конференція

Повідомлення Ірина Рудик » 11 лютого 2016, 17:48

У статті Н.В. Матушевської досліджується такий вид комунікативної діяльності, як маніпуляція, який, безперечно, становить надзвичайно актуальний напрямок сучасних наукових досліджень. В плані дискусії, хотілося б піддати сумніву справедливість тези автора про те, що погрозу можна разглядати як "крайню форму маніпулятивного спілкування", оскільки в погрозі відсутя прихованість впливу. Винятком з цього правила, на мою думку, можна вважати лише 'suicide threat', докладно досліджену в науковій літературі.
Ірина Рудик
 

Re: Online конференція

Повідомлення Соловйова Л.Ф. » 11 лютого 2016, 17:55

Мовна маніпуляція викликає постійний інтерес мовознавців, оскільки її аналіз дозволяє виявити, як мовець використовує прихований вплив на слухача з метою досягнення певних лінгвальних та екстралінгвальних цілей. Як справедливо зазначає Н.В. Матушевська у своїй статті "Мовна маніпуляція як різновид маніпулятивного впливу", мовна маніпуляція є одним із найбільш ефективних способів тиску на комуніканта. У цьому зв'язку важливим залишається і аналіз мовних засобів, що утворюють певні тактики і маніпулятивні стратегії.
Бажаємо авторці подальших успіхів у дослідженні!
Соловйова Л.Ф.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Поліщук Л.П. » 11 лютого 2016, 19:51

Автор статті Л.Г.Котнюк "Мовленнєва соціалізація за допомогою дитячих віршів із збірки"Mother Goose Rhуmes" розкриває цікаву тему мовленнєвої соціалізації дітей. Стаття акцентує увагу на розвику соціокультурної мовленнєвої компетенції дітей на початковому етапі. Дякую за цікавий матеріал.
Поліщук Л.П.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Поліщук Л.П. » 11 лютого 2016, 20:04

Дякую за цікаву статтю Н.С.Щерби "Можливості використання веб-квестів у підготовці майбутніх учителів до реалізації практичної мети навчання іноземних мов". Проблематика використання веб-квестів у підготовці майбутніх учителів є актуальною і привертає увагу багатьох викладачів мовних вузів. Впровадження методів навчання із залученням інформаційних технологій сприяє підвищенню ефективності навчання. Ті переваги, які отримують студенти від використання нових технологій навчання, є стимулом для пошуку шляхів подолання тих труднощів, які виникають в процесі навчання. Ще раз дякую за цікаву статтю.
Поліщук Л.П.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Барановский Роман » 11 лютого 2016, 22:43

Комментарий к статье В.В.Жуковской «Функционирование абсолютной конструкции в современном английском языке».
Следует отдать должное автору за такой репрезентативный объем выборки и ее тщательный статистический анализ. Очень важно опровержение распространенного мнения об ограниченности употребления абсолютной конструкции сферой формального, «ученого» языка. Мое внимание сразу же привлекло утверждение об особом прагматическом эффекте данной конструкции в художественном дискурсе – дескриптивность и замедление повествования о событиях. У меня некоторое сомнение возникает лишь по поводу отсутствия синтаксической связи конструкции с остальной частью высказывания. Во-первых, Вы сами отмечаете ранее, что она выполняет обстоятельственную функцию – значит, адвербиальная связь все-таки есть. Во-вторых, если применить метод оппозиций и сопоставить абсолютную конструкцию с истинными парентетическими элементами наподобие perhaps, on the whole, fortunately, то становится ясно, что абсолютная конструкция по синтаксической природе все же не может быть поставлена с таковыми в один ряд.
Барановский Роман
 

Re: Online конференція

Повідомлення Юлія Мінцис » 12 лютого 2016, 09:39

Дуже цікавою є стаття Л.Г.Котнюк "Мовленнєва соціалізація за допомогою дитячих віршів із збірки "Mother Goose Rhymes". У статті визначаються способи соціалізації дитини шляхом ознайомлення з дитячими віршами, які виконують виховну, пізнавальну, комунікативну, прагматичну та інші функції. Стаття має чималу практичну цінність. Дякую, шановна Людмила Григорівна.
Юлія Мінцис
 

Re: Online конференція

Повідомлення Лозко О. В. » 12 лютого 2016, 11:30

Хотілося б прокоментувати статтю канд.пед.наук В.О. Папіжук «Тестування як засіб оцінки знань з французької мови».
У своїй статті В.О. Папіжук пише про те, що попереднє виявлення рівня знань і навченості є необхідною ланкою педагогіки, адже воно дозволяє дійсно об’єктивно оцінити рівень підготовленості студентів. Такий засіб контролю за якістю знань, як тестування, дозволяє систематизувати та узагальнити вивчений матеріал, а також непогано загартовує студентів. Хочу погодитись із думкою В.О. Папіжук з приводу того, що тестування не можна вважати ідеальним методом оцінювання знань студентів, адже воно не може оцінити усі параметри знань та навичок. Саме тому, тестування , як один із засобів оцінки знань та умінь, обов’язково повинен поєднуватися з іншими формами контролю.
Комп'ютерне тестування модернізує і в той же час значно полегшує процес навчання та дозволяє зробити його індивідуальним. Тестові методи не покликані заміняти викладача і його особистий досвід, а навпаки, покликані допомагати йому, звільнивши його від рутинної роботи і дати, тим самим, йому можливість зосередитися на підвищенні якості викладання.
Спасибі за цікаву та актуальну статтю!
З повагою, Лозко О. В.
Лозко О. В.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Кузьменко Олена » 12 лютого 2016, 11:56

Перш за все, хотілося б подякувати Мінцис Ю.Б. за інтерес до моєї статті та поради стосовно перспективи подальших досліджень. Як виявилося, наші дослідження є дотичними, оскільки у своїх подальших розвідках ми розглядатимемо питання прагматичного потенціалу оцінки, закладеного у лексичних одиницях та словоформах (зокрема, і демінутивах), і аналізуватимемо його з точки зору розкриття ставлення адресанта до адресата інтерв'ю.
У свою чергу, висловлюю подяку Юлії Борисівні за цікаві висновки, наведені у статті "Демінутивність з позиції теорії мовленнєвих актів", а саме, що "демінутиви є вербальними модифікаторами іллокутивної сили МА", які можуть виступати засобами маніпулятивного впливу. Водночас, хотілося б уточнити, чому автор статті відносить до суб'єктно-орієнтованих мовленнєвих актів, наприклад, похвалу,подяку чи співчуття, розглядаючи їх як такі, що "спрямовані на адресанта"? Адже ми хвалимо не себе, так само, як дякуємо чи співчуваємо не собі, а співрозмовнику, тобто адресату. Дякую за відповідь.
Кузьменко Олена
 

Re: Online конференція

Повідомлення Кузьменко Олена » 12 лютого 2016, 12:54

Хочу подякувати Лісниченко А.П. за цікаву статтю "Формування рефлексивних умінь майбутніх учителів англійської мови". Загальновідомою є істина, що уміння аналізувати власні помилки та віднаходити нові шляхи розв'язання поставлених завдань є однією зі складових образу справжнього учителя. Однак, ще більш ефективним є не односторонній процес рефлексії вчителем своєї діяльності, а злагоджений механізм рефлексії двосторонньої взаємодії у системі "вчитель-учні", що дозволяє максимально оптимізувати навчальну діяльність. Вдалими є і прийоми організації рефлексії у навчальному процесі, які наводить автор. Запропоновані прийоми (з невеликими корективами) можна адаптувати до роботи з учнями/ студентами різних вікових груп. Вважаю, що такі види діяльності є дуже важливими також для встановлення позитивної невимушеної атмосфери на уроці.
Кузьменко Олена
 

Re: Online конференція

Повідомлення Лозко О. В. » 12 лютого 2016, 12:55

Мене зацікавила стаття канд. філ. наук, доцента Рудик І. М., присвячена соціально-культурним складовим інтерпретації мовчання. Кожна людина є заручником своєї мови, яка, у свою чергу, визначає основні параметри комунікативної діяльності, способу мислення, а також сприйняття тих чи інших подій, оцінки явищ життя та ін. Виникає питання: «Що ж несе собою мовчання?» Дійсно, інтерпретація мовчання як комунікативної дії залежить від культури, до якої належать співрозмовники. Воно може нести як негативні конотації, так і позитивні, у деяких випадках свідчити про внутрішнє напруження, втому, злі наміри, образу, а іноді й вираження спокою, задоволення, умиротворення, глибоких роздумів та ін. Таким чином, мовчання багатозначне. Гарний вираз Дао де цзіна:"Той хто знає, не говорить. Той, хто говорить, не знає ".
Східні культури тяжіють до більш інтимного, інтуїтивного осягненню смислів, можливо, тому і мовчання в таких культурах може бути не стільки емоційної заміною вербального спілкування, а комунікативної нормою. Їх мовчання може бути пов’язане з певними нормами і правилами життя, з релігією, дією історичних факторів.
Хочу сказати, що мовчання як об'єкт дослідження та інтерпретації – досить цікавий. Дякую за статтю!
З повагою
Лозко О. В.
Лозко О. В.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Щерба Наталія Сергіївна » 12 лютого 2016, 15:08

Шановні Ліно Леонідівно, Валентино Яківно та Людмило Петрівно,
дуже дякую за відгуки на мою публікацію. Я повністю згодна з ідеєю щодо можливості та доцільності використання веб-квестів у вищій освіті. За своїми віковими характеристиками студенти краще підготовлені до такої роботи, ніж учні. Водночас значна частина веб-квестів, які можна знайти на відкритих хостингових ресурсах типу www.zunal.com часто критикується за невідповідність багатьом вимогам. Фахівці в даній галузі пропонують використовувати автентичні веб-квести, з таких сайтів як QuestGarden.com, WebQuest.Org, WebQuest Taskonomy тощо. Тому проблеми, що можуть виникнути при використанні веб-квестів у немовному ВНЗ, на мою думку, скоріше матимуть лінгвістичний, технічний чи виховний, але не інтелектуальний характер. Тому, з методичної точки зору, основним питанням у даному випадку є полегшення лінгвістичних труднощів. Бажаю Вам великих успіхів.
Ще раз дякую за коментарі!
Щерба Наталія Сергіївна
 

Re: Online конференція

Повідомлення Папіжук В.О. » 12 лютого 2016, 18:56

Дякую за змістовну статтю Н.С. Щерби: "Можливості використання веб-квестів у підготовці майбутніх учителів до реалізації практичної мети навчання іноземної мови", погоджуюсь з тезою, що технологія "веб-квест" не лише дозволяє підвищити рівень інформативності навчального процесу та оптимізувати контроль навчальних досягнень учнів, але й розвинути творчі здібності школярів, їх критичне та логічне мислення, навчити створювати спільні та персональні проекти. Вважаю, що дана технологія підвищує мотивацію учнів до вивчення іноземної мови, а головне - робить процес навчання цікавим і сучасним.
Папіжук В.О.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Папіжук В.О. » 12 лютого 2016, 23:17

Викликала інтерес стаття О. С. Комар «Роль ситуативних завдань у формуванні мовленнєвої культури студентів на заняттях з іноземної мови». Приєднуюсь до думок автора щодо того, що ситуативні вправи допомагають досконало опрацювати текст, опора на контекст дозволяє студентам легко впізнати, семантизувати та запам’ятати значення кожної нової лексичної одиниці. Вважаю також, що засвоєнню граматичних структур, а надто умінню їх вживати в мовленні сприятиме робота з діалогами (аудіювання, повторення, створення типових, а потім і творчих).
Папіжук В.О.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Папіжук В.О. » 12 лютого 2016, 23:48

Стаття Г.М. Цюника «Використання зіставного (контрастивного) методу при вивченні французької мови як третьої іноземної» викликала значний інтерес, адже роботи з методики викладання третьої іноземної мови зустрічаються вкрай рідко у вітчизняній педагогіці. Бажаю автору успіху в подальших пошуках.
Папіжук В.О.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Папіжук В.О. » 12 лютого 2016, 23:58

Дякую за статтю «Використання лексичних вправ у процесі вивчення чеської мови» Л. С. Шевцової. Автор наводить приклади цікавих вправ, що сприятимуть збагаченню словникового запасу учнів. Систематичне використання подібних вправ і завдань допоможуть виробити в учнів лексичні вміння та навички. Бажаю успіху автору статті та подальших наукових звершень.
Папіжук В.О.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Інна Савчук » 13 лютого 2016, 01:13

Актуальною видається проблематика статті Н.Є. Пилячик "Фреймовий концепт ЯВИЩА ПРИРОДИ як об’єкт
дослідження у рамках когнітивної лінгвістики", оскільки дослідження присвячено зв'язку ментальних і номінативних аспектів мови у розрізі когнітивної семантики. Інтерес викликає також залучення терміну "фреймовий концепт" у розумінні композиційно-польової моделі, репрезентованої
двоскладним конструктом.
Інна Савчук
 

Re: Online конференція

Повідомлення Інна Савчук » 13 лютого 2016, 01:32

Стаття Ю. Б. Мінцис про демінутивність як засіб зменшення соціальної дистанції надихає на роздуми та викликає питання стосовно вживання демінутивів у конфронтативному спілкуванні
з комунікативними невдачами і особливостей їх функціонування у відповідних конкретних мовленнєвих актах.
Інна Савчук
 

Re: Online конференція

Повідомлення Пономарьова Оксана Андріївна » 13 лютого 2016, 17:56

Усі статті, представлені на online конференції, вважаю актуальними, змістовними та цікавими. Особливий інтерес викликає стаття Л. Ф. Соловйової "Предикативи оцінки як одиниці вторинної номінації у сучасній англійській розмовній мові", адже дослідження оцінної лексики - одне із важливих завдань сучасної лінгвістики. У статті автор аналізує предикативи оцінки у сучасній англійській мові, виражені іменниками, прикметниками, субстантивними займенниками та різними конструкціями. Особлива увага акцентується на тих, які властиві саме розмовній мові (напр., предикативи оцінки, виражені ад`єктивними вигуками). Автор подає достатньо яскравих прикладів аби засвідчити наявність як позитивної, так і негативної оцінної інформації у предикативах англійської мови.
Пономарьова Оксана Андріївна
 

Re: Online конференція

Повідомлення Пономарьова Оксана Андріївна » 13 лютого 2016, 18:08

Надзвичайно цікавою та інформативною є стаття Л. С. Шевцової "Використання лексичних вправ у процесі вивчення чеської мови". В означеній статті автор описує особливості вироблення мовленнєвих умінь та навичок і наводить приклади лексичних вправ, що можуть бути застосовані на заняттях з чеської мови. Стаття корисна як для філологів-науковців, так і для викладачів та студентів - майбутніх педагогів, адже містить рекомендації щодо ефективних видів роботи над лексичним матеріалом. Ці рекомендації, у першу чергу, стосуються чеської мови, але, на наш погляд, можуть бути доцільними і для навчання лексики інших мов.
Пономарьова Оксана Андріївна
 

Re: Online конференція

Повідомлення Гирин О.В. » 13 лютого 2016, 21:59

Благодарю Барановского Р.С за интерес к результатам моих наблюдений. Позвольте ответить на вопросы, заданные в Вашем комментарии. В статье исходной точкой для определения деграмматикализации являются перечисленные 5 критериев (переход из служебной в самостоятельную часть речи; сужение синтаксического контекста единицы; семантическая и прагматическая реинтерпретация снижение частоты использования единицы, усиление фонологическх позиций) и, как следствие, разделение понятий деграмматикализация и лексикализация. Примеры (корневая морфема + аффикс → новая лексема): works ('завод'), means ('средство'), glasses ('очки'), colours ('флаг'), premises ('вступительная часть'), на мой взгляд, являются примером именно лексикализации.
По поводу второго замечания о форме Future Indefinite я в некоторой степени согласен, и поэтому писал, что эта форма может быть частично примером деграмматикализации. И, конечно, это при условии, что,все-же, эта форма в ранненовоанглийском периоде достигла степени грамматикализованности, которая выше, чем в современном английском. Доказать или опровергнуть это можно проведя анализ способов экспликации будущего действия в ранненовоанглийском языке и в современном английском и сравнить соотношение формы Future Indefinite к другим формам
Гирин О.В.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Гирин О.В. » 13 лютого 2016, 22:34

Коментар до статті Мінцис Ю. Б.. Демінутивність з позиції теорії мовленнєвих актів.
Не викликає сумнівів судження автора про модифікацію демінутивами іллокутивної сили мовленєєвих актів, зокрема на прикладі іменників. Цікавим видається можливість аналізу такої модифікації за частинами мови,які піддаються демінутивності і є радше винятком, ніж узусом, наприклад, демінутивні дієслова, прикметники

Коментар до статті Тимошенко Н. С. Звертання у структурі спонукального речення.
Цінним доробком автора вважаю аналіз різних підходів до тактування статусу звертання у структурі спонукального ресення, що дозволяє зробити власні обгрунтовані висновки про функціональні характеристики звертання.
Бажаю автору успіху в подальших пошуках
Гирин О.В.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Лісниченко А.П. » 14 лютого 2016, 02:13

Дякую, шановні колеги, за відгуки на мою статтю та за можливість ознайомитися з цікавими дослідженнями різноманітних проблем сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури. Всі статті варті подяки за грунтовний підхід до висвітлення проблем, цікаві ідеї. Звернула увагу на роботи Гаращук Л.А., Голубовської І.В., Гирина О.В., Євченко В.В., Кузьменко О.Ю.
Мене зацікавили виокремлені Євченко Вірою Володимирівною стратегії формування умінь студентів мислити критично в процесі роботи з художним текстом. Практично цінними є надані автором зразки завдань для розвитку зазначених умінь. Стаття надихнула мене теж працювати в цьому напрямку.
Вражає добірка прикладів Гаращук Л.А. та Голубовської І.В., що демонструють фонетичні засоби художньої виразності в українській та англійській мовах. Дослідниками пророблена значна пошукова та аналітична робота.
Науково цінним є дослідження Кузьменко О.Ю. оцінки як прагматичної категорії. Особливо вражає розмаїття класифікацій та характеристик досліджуваного поняття, відображене Оленою Юріївною у статті.
Бажаю всім колегам творчої наснаги в науковій роботі та здоров'я.
Лісниченко А.П.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Вікторія Жуковська » 14 лютого 2016, 11:23

Дякую пані Еллі Мінцис за коментування моєї статті. Справді, абсолютні конструкції сьогодні є популярними як в писемних, так і в усних текстах різних жанрів. Перспективою нашого дослідження є вивчення особливостей семантики підмета зазначеної конструкції, тому хотілося запитати, чи наведені приклади є результатом Вашого дослідження і чи можна з ним ознайомитись?

Ваша стаття є цікавою й актуальною, адже вивчення різних жанрів, визначення їхніх дистинктивних харатеристик є нагальною проблемою нової галузі сучасного мовознавства - лінгвістичної генології. Бажаю наукових успіхів і дякую за співпрацю!
Вікторія Жуковська
 

Re: Online конференція

Повідомлення Вікторія Жуковська » 14 лютого 2016, 11:26

Євченко В. В. написав: Стаття В. В. Жуковської присвячена функціонуванню абсолютної конструкції с особливим типом вторинної предикації яка традиційно не визначалася як узуальна в сучасній англійській мові, але авторка, на мій погляд, переконливо доводить, що такі граматичні структури стають поширеним граматичним явищем в сучасній англійський мові, необмеженими сферою функціонування. Безумовно ці спостереження мають не тільки наукове значення, но також і практичний вагомий результат. З повагою до всіх.


Дякую, Віро Володимирівно, за інтерес до мого дослідження!!!
Вікторія Жуковська
 

Re: Online конференція

Повідомлення Соловйова Л.Ф. » 14 лютого 2016, 11:34

Зацікавила стаття Інни Іванівни Савчук, адже у сучасному мовознавстві актуальними залишаються розвідки, які інтегрують комунікативний та когнітивний підходи до аналізу мовних даних. Той факт, що художній прозовий текст виступає суб'єктивним відображенням об'єктивного світу дозволив Інні Іванівні розглядати його як відображення свідомості автора, що є носієм певної культури. Стаття містить цікаві думки щодо взаємозалежності втіленого у тексті концепту і композиційної будови твору. Авторка використовує поняття фрейму для встановлення відповідності між ситуаціями об'єктивного світу і композиційними особливостями їхнього художнього втілення.
Соловйова Л.Ф.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Соловйова Л.Ф. » 14 лютого 2016, 11:44

Шановна Оксано Андріївно!
Дякую за інтерес до моєї статті і коментар до неї.
Бажаю наукових успіхів!
Соловйова Л.Ф.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Вікторія Жуковська » 14 лютого 2016, 12:36

Огромное спасибо Роману Сергеевичу Барановскому за внимательное прочтение моей статьи. В ответ на комментарий, отмечу, что синтаксическая независимость абсолютной конструкции проявляется в наличии в её составе собственного сказуемого, которое отличается от сказуемого главного предложения. Конечно, логическая связь (кореференция) между главным предложением и абсолютной конструкцией в некоторых случаях имеется, но материл нашего исследования свидетельствует, что также имеются случаи частичной кореференции и полного отсутствия связи между главным предложением и конструкцией в его составе. Также, кроме адвербиальных (сопутствующих обстоятельств, способа действия) исследуемая конструкция всё больше используется для передачи отношений расширения (elaboration).

Уважаемый Роман Сергеевич, ваше исследование, выполненное с позиций формально-логического подхода к исследованию синтаксиса, безусловно, является интересным и актуальным. В Украине такие исследования ещё очень немногочисленны. Спасибо Вам за возможность ознакомиться с этим направлением в лингвистике. А также огромная благодарность за сотрудничество!
Вікторія Жуковська
 

Re: Online конференція

Повідомлення Давидович С.С. » 14 лютого 2016, 13:37

Актуальною є стаття Г.П. Апалат "Текст-інтерв’ю сучасної англомовної преси як вторинний текст", в якій розкрито специфіку текстів-інтерв’ю як похідних текстів. Цікавим є представлення типових зв’язків між текстом-інтерв’ю і вихідним текстом у темпоральній перспективі.Ця розвідка є надзвичайно актуальною в сферах лінгвістики тексту, когнітивістики і прагматики.
Давидович С.С.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Давидович С.С. » 14 лютого 2016, 14:06

Особливої уваги заслуговує стаття Жуковської Вікторії Вікторівни "Функціонування абсолютної конструкції у сучасній англійській мові (на матеріалі Британського національного корпусу)". У запропонованому досліджені доводиться думка про те, що вживання абсолютних конструкцій не обмежено лише певною сферою спілкування, а навпаки, спостерігається їх проникнення в різні мовленнєві жанри. Чітко і систематизовано представлені кількісні дані частоти вживання неаугментованої абсолютної конструкції з дієприкметником І у різних жанрах писемного та усного типів мовлення, у наративних та ненаративних типах текстів, а також у художніх та нехудожніх типах текстів. Таким чином, простежується тенденція до проникнення цієї АК у більш неформальні типи текстів.
Давидович С.С.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Наталія Пилячик » 14 лютого 2016, 15:41

Дякую О.Ю. Кузьменко за цікаву та змістовну статтю "Оцінка як прагматична категорія",у якій висвітлено позицію як визначних лінгвістів,так і самої авторки щодо багатовимірності ціннісно-оцінного компонента у демінутивних афіксах,зокрема суфіксах,у британській мовній картині світу.
Наталія Пилячик
 

Re: Online конференція

Повідомлення Наталія Пилячик » 14 лютого 2016, 16:12

Цікавою є наукова розвідка Мінцис Ю.Б. "Демінутивність з позиції теорії мовленнєвих актів",яка пронизана актуальністю та лінгвістичним інтересом до демінутивності як прагматичної категорії.Доведеною є позиція авторки до таких вербальних модифікаторів,які відіграють важливу роль в іллокутивних актах, що супроводжуються експресивними чи емоційними засобами спілкування.
Наталія Пилячик
 

Re: Online конференція

Повідомлення Інна Савчук » 14 лютого 2016, 16:14

Особливий інтерес викликає розвідка Лариси Федорівни Соловйової у напрямку соціолінгвістичної маркованості предикативів оцінки у номінативному просторі сучасної англійської мови з їх грунторним практичним вивченням автором. Такий аспект лінгвістичного дослідження є актуальним і перспективним.
Інна Савчук
 

Re: Online конференція

Повідомлення Інна Савчук » 14 лютого 2016, 16:36

У вимірі комунікативної лінгвістики теоретичного значення, на мій погляд, набувають питання теорії аргументації у статті В.В. Євченко, аксіологічного навантаження лексичних одиниць у висловленні (Л.Ф. Соловйова, О. Ю. Кузьменко), функціонування термінів (Л.І. Фурсова), маніпулятивного впливу (Н.В. Матушевська), інтерпретації мовчання (І.М. Рудик), формування соціального досвіду дітей засобами віршованого мовлення (Л.Г. Котнюк), референційності тексту-інтерв'ю (Г.П. Апалат). Багатоаспектність вивчення царини комунікації стає можливою завдяки безсумнівному творчому потенціалу дослідників.
Інна Савчук
 

Re: Online конференція

Повідомлення Людмила Фурсова » 14 лютого 2016, 16:40

Дякую Смірновій Л.Л. за цікаву статтю "Методичні аспекти навчання перекладу на немовних факультетах". Дійсно, тема дуже актуальна - медіація в методиці навчання іноземної мови на немовних факультетах вищих навчальних закладів відіграє важливу роль. Оскільки основи перекладу на немовних факультетах не занесені до курсу програми і не має відповідних лекцій, тому викладач повинен на звичайних практичних заняттях за необхідністю зупинятися на проблемних місцях у перекладі і допомагати студентам, передаючи у такий спосіб їм свої знання, що і я завжди роблю. Автор детально висвітлює види перекладу та етапи планування заняття, що я з задоволенням використаю у своій діяльності. Бажаю Смірновій Л.Л. подальших успіхів на науковій ниві. Хай щастить! :)
Людмила Фурсова
 

Re: Online конференція

Повідомлення Людмила Фурсова » 14 лютого 2016, 18:10

Велика подяка О. С. Комар за цікаву статтю "Роль ситуативних завдань у формуванні мовленнєвої культури студентів на заняттях з іноземної мови". :D Розглянуто важливість граматичних комунікативних ситуацій на додаток до лексичних. Наведено гарні приклади вправ. Виокремлено етапи засвоєння граматичного матеріалу. Дане дослідження є актуальним та перспективним. Бажаю О. С. Комар успіхів у подальшій науковій роботі. Хай щастить, колего!
Людмила Фурсова
 

Re: Online конференція

Повідомлення Цюник Г.М. » 14 лютого 2016, 18:59

З зацікавленням прочитав статтю Папіжук В.О. "Тестування як засіб оцінки знань з французької мови". Автор вибрала тему, яка є дуже актуальною при навчанні студентів французької мови. Адже тестовий контроль знань та вмінь студентів відіграє значну роль у сучасному навчально-виховному процесі. Думки та погляди автора, її практичні та теоретичні поради при організації та використанні тестів допоможуть нам ефективніше їх використовувати для оцінювання досягнень студентів.
Цюник Г.М.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Цюник Г.М. » 14 лютого 2016, 19:15

Папіжук В.О. написав:Стаття Г.М. Цюника «Використання зіставного (контрастивного) методу при вивченні французької мови як третьої іноземної» викликала значний інтерес, адже роботи з методики викладання третьої іноземної мови зустрічаються вкрай рідко у вітчизняній педагогіці. Бажаю автору успіху в подальших пошуках.

Дякую Валентина Олександрівна за ваш відгук на мою статтю.
Цюник Г.М.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Цюник Г.М. » 14 лютого 2016, 19:32

Дуже сподобалася стаття Климової К.Я. "Проблеми українськомовного перекладу у площині діалогу культур: мовностилістичні поради Максима Рильського". Мене вразило те, що геніальний поет був і видатним перекладачем. Його перекладацька діяльність дала змогу українцям познайомитися з багатьма творами всесвітньо відомих авторів. Його переклади - це справжня взаємодія культур, вони дають можливість нам краще розуміти одне одного духовно взаємозбагачуватись. Дякую колего!
Цюник Г.М.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Матушевська Н. В. » 14 лютого 2016, 19:35

Шановні колеги, дякую за інтерес до моєї статті. Публікація Савчук І. І. "Динамічна реалізація непослідовних подій макроситуації в англомовному художньому тексті з багатомірною композицією" викликала велику зацікавленість. У статті акцентується увага на вербальній реалізації динамічного фрейму суперництва в англомовному художньому тексті з багатомірною композицією. Автор демонструє новий підхід до розгляду комунікативної ситуації, який є надзвичайно актуальним і перспективним. Бажаю Інні Іванівні наснаги і натхнення на нові наукові звершення!
Матушевська Н. В.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Матушевська Н. В. » 14 лютого 2016, 19:53

Привернула увагу стаття Кузьменко О. Ю. "Оцінка як прагматична категорія". Автор розглядає класифікації оцінки, які визначають її основну властивість - інваріативність. Бажаю Олені Юріївні подальших наукових успіхів!
Матушевська Н. В.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Цюник Г.М. » 14 лютого 2016, 20:00

Цікавою "родзинкою" для мене стала стаття Гаращук Л.А. та Голубовської І.В. "Фоностилістичні засоби в українській та англійській мовах". А знання явища ефонізації у обох мовах може на практиці допомогти у нашому "діалозі двох культур".
Цюник Г.М.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Матушевська Н. В. » 14 лютого 2016, 20:19

Вдячна колегам за цікаві, пізнавальні, актуальні статті та змітовні і слушні до них коментарі! Дякую за співпрацю! Бажаю усім великих досягнень у науковій діяльності!
Матушевська Н. В.
 

Re: Online конференція

Повідомлення Елла Мінцис » 14 лютого 2016, 20:23

Шановна пані Вікторія Жуковська. Можу вислати тези на Вашу електронну пошту. Мій e-mail: emintsys17@ukr.net
Дякую за Ваш коментар. Бажаю успіхів.
Елла Мінцис
 

Re: Online конференція

Повідомлення ВІкторія Жуковська » 14 лютого 2016, 22:25

Шановні колеги, учасники онлайн конференції!

Щиро дякую Вам за активну участь у науковому заході, що проводився кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики ННІ іноземної філології. Цьогорічна "віртуальна" дискусія дала змогу поділитися науковими доробками лінгвістам з університетів України і Білорусії та виявилася цікавою і плідною на нові ідеї. Сподіваюсь, що отриманий досвід стане Вам у нагоді у подальшій науковій і викладацькій діяльності.

Ще раз дякую всім колегам з ЖДУ імені Івана Франка, а також колегам з інших університетів України, зокрема Кіровоградського педагагогічного університету імені В.Винниченка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, Житомирського державного технологічного університету, а також колезі з Мінського державного лінгвістичного університету за підтримку нашої наукової ініціативи і творчу співпрацю. Також хочу висловити слова подяки модератору конференції Кузьменко Олені Юріївні, яка взяла на себе всю організацію заходу, його супровід та підготовку матеріалів, а також викладачам кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики, які допомогали в організації конференції. Чудовий технічний супровід забезпечив Гавриловський Сергій Олексійович - завідувач навчальної лабораторії Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка

Бажаю всім нових наукових звершень! До нових зустрічей!!!!

З повагою
завідувач кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики доц. В. В. Жуковська.
ВІкторія Жуковська
 


Повернутись до Online конференція

  • Хто зараз онлайн

    Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

cron